Prevádkovateľ obchodu:

quantiXx s.r.o.

P.O. Box 173

971 01 Prievidza

IČO: 510 140 41

DIČ: 2120569902

Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35028/R, Okresný úrad Prievidza, č.živnost.reg.: 340-40294
 

Email pre objednávky:     donaskakytic@donaskakytic.sk
Mobil pre objednávky:   0905 641 714 (po-pi 8-16) - mimo uvedenej doby prosím zanechajte odkaz, budeme Vás spätne kontaktovať

bankové spojenie:

IBAN: SK6609000000005133106119

SWIFT: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa

platba cez PAY PALL: platba@donaskakytic.sk